Cần xem xét bổ sung quy định bảo vệ thai sản đối với lao động nữ

Lao động nữ chiếm tỉ lệ lớn trong nguồn lao động xã hội. Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi lần này, các nội dung liên quan đến lao động nữ được tiếp cận theo hướng chuyển từ các biện pháp bảo vệ lao động nữ sang thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới. Việc bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của lao động nam và lao động nữ trong công việc và trong gia đình theo nguyên tắc bình đẳng giới nhằm giúp cho cả nam và nữ có điều kiện chia sẻ trách nhiệm gia đình theo quy định của Luật Bình đẳng giới là những quy định tiến bộ.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Tổng LĐLĐVN, dự thảo cần xem xét bổ sung các nội dung về quy định bảo vệ thai sản đối với lao động nữ.

Trên thực tế, nhiều lao động nữ ký HĐLĐ có thời hạn khi mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi mà hết hạn HĐLĐ thì đương nhiên chấm dứt HĐLĐ, khi đó lao động nữ rất khó tìm việc làm mới do mang thai và nuôi con nhỏ, sẽ gặp khó khăn về thu nhập, việc làm, ảnh hưởng tâm lý, tác động tới việc nuôi dưỡng thai nhi, chăm sóc con dưới 12 tháng tuổi. Do vậy, cần có những quy định để vừa hướng tới bảo vệ lao động nữ mang thai, sinh con - đối tượng yếu thế trong quan hệ lao động, vừa đảm bảo cho trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhất.

Về việc lắp đặt phòng vắt trữ sữa tại nơi làm việc, nội dung này đã được quy định tại các văn bản dưới luật và triển khai thực hiện trên thực tế, giúp cho người lao động có điều kiện chăm sóc con tốt hơn. Việc bổ sung quy định này vào Bộ luật Lao động nhằm đảm bảo tính thực thi cao hơn và thống nhất với quy định tại Luật trẻ em 2016: “Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển toàn diện”; “Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân ủng hộ, đầu tư nguồn lực để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em…”.

Do đó, đề nghị bổ sung“Người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động, tạo điều kiện để lao động nữ nuôi con từ 12 tháng tuổi trở lên vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc.”

Thứ hai, đề nghị bổ sung quy định về bảo vệ lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ khi hết hạn hợp đồng lao động: “Khi lao động nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến khi con đủ 12 tháng tuổi.

Theo Congdoan.vn

Chuyên mục: