Tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động

         Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-LĐLĐ ngày 22/3/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động và hưởng ứng tháng công nhân năm 2019. Chiều ngày 21/5/2019, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh và công đoàn ngành Xây dựng tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho120 công nhân lao động của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang. Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh, Phòng chế độ - Bảo hiểm xã hội tỉnh và lãnh đạo Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang. Tại Hội nghị các đại biểu và công nhân lao động đã được nghe báo cáo viên giới thiệu, phổ biến 1 số nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ luật Lao động; đồng thời được tư vấn pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách đối với người lao động. Bên cạnh đó, công nhân lao động được tham gia giao lưu, tham gia trả lời có thưởng đối với các câu hỏi về Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật công đoàn và được phát 05 loại tài liệu và tời rơi tuyên truyền.


Quang cảnh hội nghị

         Thông qua hội nghị nhằm giúp cho công nhân lao động và người sử dụng lao động nâng cao kiến thức hiểu biết về những nội dung cơ bản các chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của công nhân lao động và người sử dụng lao động trong việc tôn trọng, chấp hành  pháp luật,  góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, từ đó tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp./.

                                  Phạm Thanh Hải  - Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục: