Công đoàn tỉnh Bắc Giang chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

         Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII; thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các phong trào thi đua được tập trung cho 3 nhóm đối tượng là CNVCLĐ, cán bộ công đoàn và chủ doanh nghiệp. Nội dung, hình thức phong trào thi đua đã có nhiều đổi mới,  phù hợp với nhiệm vụ đặc thù và điều kiện thực tiễn của từng ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

          Đối với khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu và tinh thần phục vụ, tham gia giám sát và phản biện xã hội; xây dựng công sở văn minh, văn hóa, an toàn, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ  chính trị năm 2019 ở từng cơ quan, đơn vị.

         Đối với khối sản xuất kinh doanh và dịch vụ: Các cấp công đoàn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, phối hợp với chuyên môn tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh ở từng đơn vị, doanh nghiệp ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2019. Thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường, về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng tác phong công nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động.

         Trong toàn hệ thống công đoàn: Phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”, động viên cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Triển khai các phong trào thi đua luôn gắn với các hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chú trọng phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, phấn đấu “Mỗi cơ sở có thêm một lợi ích đoàn viên”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Năm vì lợi ích đoàn viên”. Tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, đối thoại, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn phong trào thi đua với hoạt động tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực thi đua học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, tay nghề, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, trang bị kiến thức pháp luật, xây dựng tác phong công nghiệp để thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”.

          Đến nay, các phong trào thi đua đã được CNVCLĐ, cán bộ công đoàn và nhiều chủ doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, tạo không khí thi đua sôi nổi, hứa hẹn kết quả tốt trong thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức sơ kết vào dịp kết thúc tháng công nhân, dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và tổng kết vào cuối năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, CNVCLĐ, cán bộ công đoàn và chủ doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua.

                                Thanh Loan, Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh