Tân Yên tuyên truyền pháp luật lao động cho đoàn viên, công nhân lao động

          Ngày 14/5, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật lao động cho gần 130 đoàn viên, công nhân lao động trong Công ty TNHH HANOI GHYUN SPORT. Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện trao đổi, truyền đạt những nội dung cơ bản về Bộ Luật Lao động như: hợp đồng lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và một số nội dung cơ bản về Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Luật Công đoàn... Đồng thời, trao đổi, truyền đạt những nội dung cơ bản về Luật Bảo vệ môi trường như công tác quản lý, xử lý rác thải, chất thải; bảo vệ môi trường trong sinh hoạt, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ… Đây là một nội dung nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019.


Quang cảnh hội nghị tuyên truyền pháp luật lao động tại công ty TNHH Hà Nội Ghyun Sport


Đồng chí Ngụy Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện truyền đạt các nội dung về pháp luật lao động

                       Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên