Liên đoàn Lao động tỉnh và Tạp chí Lao động và Công đoàn ký chương trình phối hợp giai đoạn 2019 – 2023

         Sáng ngày 04/5/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tạp chí Lao động và Công đoàn ký chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2019 – 2023, tới dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Duy Phương, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí phó chủ tịch, trưởng các ban Liên đoàn Lao động tỉnh và phóng viên của Tạp chí Lao động và Công đoàn.


Quang cảnh Lễ ký kết

         Tại hội nghị hai bên đã thống nhất một số nội dung như: tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tăng cường phản ánh các quyết sách của tỉnh, của các cấp công đoàn trong tỉnh nhằm chăm lo lợi ích và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh; phản ánh thường xuyên các hoạt động công đoàn, phong trào thi đua yêu nước, gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến... trong CNVCLĐ, cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Giang trên Tạp chí.Các cấp công đoàn trong tỉnh thường xuyên phối hợp với Tạp chí cung cấp thông tin, viết tin, bài  phản ánh hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ, tạo điều kiện cho phóng viên của Tạp chí chủ động nắm bắt, tuyên truyền kịp thời. Đồng thời tiếp tục mở rộng các ấn phẩm do Tạp chí Lao động và Công đoàn phát hành tới các cấp công đoàn trong tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại Hội nghị

                                      


Đồng chí Trần Duy Phương, Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn                      phát biểu tại Hội nghị

  


Đồng chí Trần Duy Phương, Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn và                 đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 - 2023

                                        Nguyễn Huyền – Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh.

 

Chuyên mục: