Công đoàn Viên chức tỉnh tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên

       Ngày 24/4/2019, Công đoàn Viên tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn cho hơn 100 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ phụ trách phần mềm quản lý đoàn viên của 60 công đoàn cơ sở.


Quang cảnh Hội nghị tập huấn

      Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Văn Thường, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lí đoàn viên công đoàn. Qua tập huấn, các đại biểu nắm bắt và sử dụng được các tính năng cơ bản chủ yếu của phần mềm quản lí đoàn viên như: thêm mới đoàn viên từ một danh sách, quản lí số lượng đoàn viên, các tính năng hỗ trợ trên phần mềm…giúp các cấp công đoàn nắm chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng đoàn viên ở từng cấp, giúp công đoàn cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp; làm dự liệu cho việc đổi thẻ đoàn viên nhằm thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên; đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lí đoàn viên.


Các đại biểu tham dự Hội nghị 

     Sau tập huấn sẽ đồng loạt triển khai thực hiện ở Công đoàn Viên chức tỉnh và các công đoàn cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác quản lí đoàn viên công đoàn. 

              Nguyễn Thị Thêm - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh