Xây dựng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ

 

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Đồng chí Trần Thanh Hải, PCT Thường trực Tổng LĐLĐ VN phát biểu                      chỉ đạo Hội nghị

Sáng 24.4, UBKT Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ ba (khóa XII). Các đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Tạ Văn Đồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐVN đồng chủ trì.

​Trong Quý I, UBKT Tổng LĐLĐVN tiến hành nhiều nội dung công việc thường xuyên: Ban hành quy chế làm việc của UBKT Tổng LĐLĐVN khóa XII; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN năm 2019...

UBKT đã tiếp 9 lượt đoàn viên, CNVCLĐ đến phản ánh tình hình và đơn khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 42 đơn khiếu nại, tố cáo; nhận 11 công văn trả lời của các cấp CĐ và các cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi nhận đơn, UBKT đã có công văn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, chỉ đạo CĐ các cấp tham gia giải quyết và báo cáo kết quả về Tổng LĐLĐVN; hướng dẫn, chỉ đạo CĐ các cấp tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của CĐ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải mong muốn UBKT cần có giải pháp mạnh hơn trong việc khắc phục một số hạn chế trong thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và công khai tài chính tại một số đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương cũng như công tác giám sát, kiểm soát quá trình thực hiện của CĐ các cấp.

Bên cạnh đó, UBKT cần chuyển đổi công tác chỉ đạo trong điều hành,  kiểm tra, nhất là đối với cấp dưới và xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới…

Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu cần đóng góp ý kiến về cơ chế hoạt động của UBKT khi sắp xếp, sát nhập ban tại các đơn vị…

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị còn bàn về chương trình công tác Quý II năm 2019 của UBKT; thực hiện quy trình xem xét quyết định hình thức kỷ luật một số trường hợp thuộc thẩm quyền của UBKT Tổng LĐLĐVN; báo cáo một số vấn đề tồn tại cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản CĐ năm 2018.

Theo Báo Lao động điện tử

Chuyên mục: