Liên đoàn Lao động tỉnh và Báo Lao động ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019 - 2023

        Ngày 23-4, tại TP Bắc Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang và Báo Lao động tổ chức ký kết chương trình phối hợp về việc đẩy mạnh tuyên truyền phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn giai đoạn 2019 -2023. 


Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

         Theo đó, hai đơn vị thống nhất một số nội dung, phần việc cụ thể nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động. Đồng thời tăng cường hiểu biết, thông cảm, chia sẻ của công chúng với hoạt động công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

         Từ nay đến hết 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn các cấp trong tỉnh thường xuyên cung cấp thông tin phản ánh hoạt động công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, tạo điều kiện cho phóng viên Báo Lao động nắm bắt, tuyên truyền kịp thời. Chỉ đạo các cấp công đoàn mua, đọc Báo Lao động; phấn đấu đạt số lượng phát hành 600 tờ/ngày từ cuối năm 2019 và những năm tiếp theo. Hai bên tổ chức phối hợp tổ chức hoạt động từ thiện, xã hội hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.


Báo Lao động khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có đóng góp cho công tác tuyên truyền về phong trào công nhân. 

          Về phía Báo Lao động, đơn vị thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài cho cán bộ công đoàn trong tỉnh; tăng cường vận động doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm xây dựng chương trình công tác xã hội giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

          Dịp này, Báo Lao động khen thưởng 3 cá nhân, 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp tuyên truyền, cung cấp thông tin cho đơn vị. 

                                         Theo Báo Bắc Giang

 

Chuyên mục: