Tân Yên tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

         


Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện thăm động viên công nhân lao động Công ty TNHH cơ khí Hùng Thảo

        Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế trên địa bàn, ngày 29/3 và ngày 02/4/2019, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm, khảo sát, nắm bắt tình hình lao động sản xuất và tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở tại Công ty TNHH XNK Thắng Nhung, Công ty Cổ phần Lean Manufacturing, Công ty Cổ phẩn Sản xuất và Thương Mại HTVN, Công ty TNHH cơ khí Hùng Thảo…Tại đây, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện đã trao đổi vời người sử dụng lao động và đại diện người lao động về phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn và một số chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn và đề nghị ban giám đốc các doanh nghiệp tạo điều kiện cho ban vận động thành lập công đoàn cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ thành lập công đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đồng thời đề nghị ban giám đốc các doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 thông qua việc phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường, về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng tác phong công nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật. Sau buổi làm việc với các doanh nghiệp, dự kiến 3 công ty trên sẽ thành lập công đoàn cơ sở của mình trong năm 2019. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Tháng Công nhân và chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7).


Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện thăm động viên công nhân lao động Công ty  Cổ phần Lean Manufacturing

 

                                  Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên