Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 3

         Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 14/3, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 3 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

          Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, quan trọng vào dự thảo Nghị quyếtvề công tác tài chính công đoàn, Đề ánthực hiện thí điểm mô hình chuỗi hoạt động kinh tế, Quy định về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ CĐ các cấp... Đoàn Chủ tịch tiếp thu các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành TLĐ cũng đã thực hiện bổ sung quy hoạch các chức danh BCH TLĐ khóa XII, năm 2019, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

         Hội nghị thống nhất: Giao Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành vào dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác tài chính công đoàn (thay thế Nghị quyết 9c/NQ-BCH và Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ) và Đề án thực hiện thí điểm mô hình chuỗi hoạt động kinh tế tiếp tục hoàn thiện trình Hội nghị Ban Chấp hành tại kỳ họp lần thứ 4.

         Hội nghị đã nghe đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch TLĐ, trao đổi về các nội dung liên quan đến lao động, Công đoàn trong Hiệp định CPTPP mà nước ta đã phê chuẩn trong đó nhấn mạnh những thời cơ, thách thức đối với người lao động và tổ chức Công đoàn; những điểm mới, lộ trình thực hiện các cam kết về lao động, thương mại theo Hiệp định của Chính phủ…

         Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường cho rằng,năm 2019 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 90 năm thành lập công đoàn việt nam, 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là năm đầu tiên Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP-TPP) chính thức có hiệu lực, đây là cơ hội rất lớn nhưng đồng thời cũng tạo ra không ít thách thức đối với tổ chức và hoạt động Công đoàn. 

          Đồng chí đề nghị các cấp CĐ cần cụ thể hoá các nội dung của Nghị quyết Đại hội XII CĐVN đã đề ra thông qua các chương trình hành động, kế hoạch công tác cụ thể; cần nghiên cứu, xây dựng các quy định về tài chính công đoàn thật chặt chẽ để tạo nguồn lực phục vụ các nhiệm vụ cấp thiết của tổ chức Công đoàn; xây dựng các thiết chế CĐ để phục vụ cho đoàn viên, NLĐ; dành tỉ lệ tài chính CĐ thích hợp cho nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, NLĐ…; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm kỉ luật, kỉ cương; cải cách hành chính. Bên cạnh đó, cần tập trung cho các hoạt động kỉ niệm 90 năm CĐVN trong đó có tuần cao điểm cho các hoạt động, Ngày đoàn viên; Tháng Công nhân…

          Trong phiên bế mạc, đồng chí Bùi Văn Cường Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

                                Theo Báo Lao Động