Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện kiểm tra tiến độ đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

          Ngày 25 và ngày 26/3, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện đến thăm, kiểm tra tiến độ thực hiện đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tại các công đoàn cơ sở: Công ty TNHH Daeyang-Hà Nội, Công ty TNHH Mplus Hà Nội, Công ty TNHH Hana-Kovi Việt Nam, Công ty TNHH Intermax Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Hà. Tại đây, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện gợi mở, nhấn mạnh chủ đề đợt thi đua là “Công trình, phần việc công đoàn - Chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng đất nước” và đề nghị các công đoàn cơ sở phối hợp với ban giám đốc doanh nghiệp tổ chức tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh ở từng đơn vị, doanh nghiệp ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2019; thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường, về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng tác phong công nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật. Quan tâm, phát hiện nhân tố mới, kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong đợt thi đua.


Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện làm việc với Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Intermax Việt Nam

         Đồng thời, đề nghị các công đoàn cơ sở doanh nghiệp phối hợp với ban giám đốc doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công nhân lao động thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, các ngành chức năng về công tác bảo vệ môi trường; tuyên truyền, vận động công nhân lao động tích cực thu gom, xử lý rác thải theo quy định, chấm dứt việc vứt rác thải bừa bãi ra ven đường giao thông, nơi công cộng, sông, suối... gây ô nhiễm môi trường; giám sát công nhân lao động đã ký cam kết “Không vứt rác thải bừa bãi ra ven đường giao thông, nơi công cộng, sông, suối...” thông qua phát giác của cán bộ, đoàn viên, đội ngũ công nhân nòng cốt và tiếp tục phối hợp với ban giám đốc doanh nghiệp tổ chức cho các công nhân lao động mới được tuyển dụng ký cam kết “Không vứt rác thải bừa bãi ra ven đường giao thông, nơi công cộng, sông, suối...” để giảm thiểu ô nhiễm môi trường./.


Đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện thăm, động viên công nhân TNHH Intermax Việt Nam

                                                   Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên