Hội nghị công bố Quyết định thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp

          Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Bắc Việt được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400795770 ngày 05/01/2019. Trụ sở tại thôn Lộc Ninh, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngành nghề sản xuất kinh doanh là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu thú y. Được sự hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ của Liên đoàn Lao động huyện và tạo điều kiện của Ban Giám đốc Công ty trong việc thành lập công đoàn, ngày 15/3/2019 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Bắc Việt tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định thành lập công đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tới dự, chỉ đạo, động viên có các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện, các đồng chí lãnh đạo xã Ngọc Châu và các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty. Tại đây, Liên đoàn Lao huyện đã công bố Quyết định kết nạp đoàn viên với 27 đồng chí, Quyết định thành lập công đoàn cơ sở công ty, công nhận 05 đồng chí trong Ban Chấp hành lâm thời công đoàn.


Đồng chí Ngụy Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện trao Quyết định cho Ban chấp hành

          Cùng đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã thông qua Chương trình hoạt động đến Đại hội lần thứ nhất, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp với Ban Giám đốc phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; Phối hợp với Ban Giám đốc Công ty đảm bảo về việc làm, thu nhập cho đoàn viên công đoàn, người lao động theo đúng quy định trong hợp đồng lao động và Bộ Luật Lao động; cải thiện điều kiện làm việc; thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; có 100% người lao động trong công ty gia nhập tổ chức Công đoàn; chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ nhất.


Đồng chí Hà Đăng Triệu, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện tặng hoa                 chúc mừng

                                                                            Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên