Những hoạt động nổi bật của Công đoàn tỉnh Bắc Giang năm 2018

         Năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam; không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên công đoàn, người lao động; phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Công đoàn Bắc Giang đăng tải những hoạt động nổi bật của Công đoàn tỉnh Bắc Giang năm 2018. 
         1. Tích cực triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023)
        Thực hiện kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xong trong quý I/2018; tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023 trong tháng 4/2018. Ngay sau Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng, ban hành quy chế hoạt động, chương trình làm việc toàn khóa và 06 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII và 06 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đến 100% cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đến trên 7.000 cán bộ CĐCS (đạt 88%); 1.375 công đoàn cơ sở tổ chức lồng ghép các hoạt động để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đến đoàn viên, CNVCLĐ. 
         Tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Bắc Giang có 11 đồng chí dự, đã tham gia đầy đủ, trách nhiệm các nội dung, góp phần vào thành công chung của Đại hội. Xây dựng và triển khai kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đến các cấp công đoàn, tổ chức 10 điểm cầu truyền hình trực tuyến Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam từ điểm cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có gần 1.000 cán bộ công đoàn các cấp tham dự hội nghị.
         2. Thực hiện tốt quy chế dân chủ và ký kết thỏa ước lao động tập thể
         Năm qua, các cấp công đoàn tiếp tục chủ động tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc. Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, thực hiện Đề án xây dựng thư viện thỏa ước lao động tập thể của Tổng Liên đoàn cũng tiếp tục được Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả.
          Kết quả, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 81,6% công đoàn cơ sở doanh nghiệp đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động; 1.315/1.342 (đạt 98%) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước đã thành lập ban thanh tra nhân dân; 389/479 (đạt 81,2%) doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã sửa đổi, bổ sung, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Nhiều thỏa ước lao động tập thể đã có những nội dung cao hơn pháp luật có lợi cho người lao động như: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm, nâng cao kỹ năng tay nghề, văn hóa ứng xử; thực hiện chính sách lao động nữ, đảm bảo bữa ăn ca của người lao động với mức thấp nhất 15.000đ theo tinh thần Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”.
          3. Công tác đối thoại, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người lao động được đẩy mạnh
         Năm qua, việc tổ chức đối thoại trong khu vực doanh nghiệp theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tổ chức đối thoại giữa công đoàn, người lao động với người sử dụng lao động được các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh. Có 349 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã bầu thành viên tổ đối thoại; 373/463 công đoàn cơ sở doanh nghiệp (đạt 80,6%) đã tham gia tổ chức 236 cuộc đối thoại định kỳ và 685 cuộc đối thoại đột xuất tại nơi làm việc để nắm bắt diễn biến, tư tưởng và giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham gia tổ chức hội nghị đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với cán bộ công đoàn và đại diện người lao động trong doanh nghiệp. Tại hội nghị, các ý kiến, kiến nghị của các cấp công đoàn và người lao động đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh giải đáp, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh có biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả. 
          4. Thực hiện hiệu quả các hoạt động “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”
          Thiết thực thực hiện chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn", góp phần để đoàn viên, công nhân lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ban hành các kế hoạch, tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở thiết thực chăm lo lợi ích, thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động. Điển hình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký thêm 03 chương trình thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký trước đó. Năm 2018, có 7.895 đoàn viên, người lao động đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các đối tác, đoàn viên được hưởng lợi khi tham gia là 326 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng được 32 mô hình điểm "Công đoàn tham gia đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca trong doanh nghiệp".
         Cùng đó, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động theo chức năng của tổ chức công đoàn cũng tiếp tục được các cấp công đoàn chú trọng thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Liên đoàn Lao động tỉnh và 13/16 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 132 công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” cho công nhân lao động; các cấp công đoàn phối hợp tặng 94.860 suất quà, vé xe cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, tổng trị giá gần 19 tỷ đồng; tổ chức 08 chuyến xe đưa công nhân lao động quê xa về quê ăn tết với tổng chi phí là 92,4 triệu đồng. Hỗ trợ cho 34 hộ gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn xây mới nhà ở với số tiền là 960 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Mái ấm Công đoàn” Bắc Giang. Trong Tháng công nhân năm 2018, nhiều hoạt động hướng về công nhân lao động được dấy lên mạnh mẽ như tổ chức đối thoại, khám sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động, tổ chức thăm hỏi, trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động. Các hoạt động cho vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm, giải quyết việc làm cho người lao động cũng được tổ chức công đoàn thực hiện hiệu quả. Các hoạt động trên đã để lại những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng đoàn viên, người lao động và toàn xã hội. 
          5. Tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách, bảo vệ quyền lợi của người lao động.
         Để bảo vệ quyền lợi của người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn tại 23 doanh nghiệp (đạt 115% kế hoạch); các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giám sát được 152 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (đạt 108,5% kế hoạch). Qua giám sát đã phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, giải quyết vướng mắc, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
          Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ Công đoàn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Trường Thành khởi kiện chủ doanh nghiệp ra Tòa án vì nợ đọng bảo hiểm xã hội, nợ lương, thưởng, tiền nghỉ phép của 141 công nhân lao động, với số tiền trên 2,8 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang trong giai đoạn thi hành án.
          6. Tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức xã hội, pháp luật cho đoàn viên, người lao động. 
           Cùng với đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trọng đại của tỉnh, đất nước; năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, người công nhân lao động về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 88 năm qua; tuyên truyền về đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền về nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng đó, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các việc làm thiết thực. 
          Liên đoàn Lao động tỉnh đã biên soạn và cấp phát đến đoàn viên và người lao động 200.000 tờ gấp tuyên truyền về Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Công đoàn; 1.000 tờ rơi về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; 250 cuốn sổ tay pháp luật lao động. Các cấp công đoàn tổ chức 960 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Luật Công đoàn... cho gần 90.000 lượt đoàn viên và người lao động.
          Liên đoàn Lao động tỉnh kiện toàn và duy trì hoạt động của tổ cộng tác viên dư luận xã hội với 23 thành viên; chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có đông công nhân lao động thành lập 8 tổ cộng tác viên dư luận xã hội; lập trang facebook của Công đoàn tỉnh Bắc Giang, chỉ đạo các cấp công đoàn lập trang facebook.
          7. Các phong trào thi đua yêu nước được phát triển rộng khắp, đạt hiệu quả thiết thực. 
          Năm qua, ngoài việc duy trì sôi nổi, rộng khắp, hiệu quả các đợt thi đua thường niên, Liên đoàn Lao động tỉnh còn phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với các chỉ tiêu thi đua cụ thể, vận động đoàn viên, công nhân lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần tăng năng suất, thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng kịp thời với các yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thông qua các phong trào thi đua, đoàn viên, công nhân lao động đã phát huy hàng vạn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng làm lợi kinh tế hàng trăm tỷ đồng. Tổng kết các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, tặng bằng khen và bằng Lao động sáng tạo. Đặc biệt, tổng kết đợt thi đua chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã tặng Bằng khen cho cho 980 đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, tặng bằng khen và kỷ niệm chương cho 105 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.
          8. Hoàn thành vượt mức kết quả về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS
          Mặc dù có nhiều khó khăn, cản trở, song nhờ sự nỗ lực, cố gắng, chủ động của các cấp công đoàn nên trong năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được thực hiện vượt chỉ tiêu: thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp đạt 296% kế hoạch; phát triển đoàn viên đạt 223% kế hoạch. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, chương trình, phương pháp tập huấn, chú trọng các nội dung về chính sách, pháp luật lao động, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn.
          Các cấp công đoàn đã làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; các cấp công đoàn đã giới thiệu 1.083 cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú tham dự các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó có 863 người được kết nạp vào Đảng. 
         9. Hoạt động UBKT các cấp công đoàn giúp bảo vệ quyền lợi cho hàng trăm lao động. 
         Năm qua, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã giúp ban chấp hành, ban thường vụ kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 1.537 cuộc, trong đó kiểm tra cùng cấp được 1.130 cuộc; kiểm tra cấp dưới được 443 cuộc (UBKT LĐLĐ tỉnh kiểm tra 17 cuộc); kiểm tra việc quản lý tài chính công đoàn được 1.695 cuộc, trong đó kiểm tra cùng cấp được 1.253 cuộc (UBKT LĐLĐ tỉnh kiểm tra 01 cuộc), kiểm tra cấp dưới được 442 cuộc (UBKT LĐLĐ tỉnh kiểm tra 16 cuộc).
          Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tiếp 723 công nhân lao động đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo và nhận 110 đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo (LĐLĐ tỉnh nhận được 19 đơn) trong đó số đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức công đoàn là 20 đơn (đã giải quyết 19 đơn, 01 đơn nặc danh lưu hồ sơ), có 90 đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức công đoàn, đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay các cấp công đoàn đã giải quyết và tham gia giải quyết được 107 đơn, (còn 03 đơn đang tiếp tục tham gia giải quyết), đã can thiệp, bảo vệ cho 280 người được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, 232 người được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc. 
          10. Công tác nữ công được quan tâm, góp phần phát huy vai trò của đội ngũ nữ CNVCLĐ
          Ban nữ công công đoàn các cấp luôn hướng về cơ sở và vì lợi ích của đoàn viên, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nữ đoàn viên, người lao động, có nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay. 
          Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức 06 hội nghị truyền thông, tọa đàm về xây dựng hạnh phúc gia đình và chăm sóc sức khỏe cho hơn 3.000 nữ đoàn viên, người lao động; tổ chức 05 hội nghị truyền thông về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản; thành lập 04 câu lạc bộ sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ với 120 thành viên tham gia; trang bị 600 cuốn Sổ tay công tác nữ công năm 2018, 350 cuốn Thông tin Phụ nữ 8/3 làm tài liệu tuyên truyền cho cán bộ công đoàn.
         Nhân dịp kỷ niệm các ngày: Quốc tế Phụ nữ (8/3), Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động dành cho chị em phụ nữ như gặp mặt tặng quà, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, thi nấu ăn…, có 278.865 lượt nữ đoàn viên, người lao động được tặng quà với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp công đoàn cũng đã tặng nhiều phần quà cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; giải quyết cho 32 nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vay 580 triệu đồng từ Quỹ tiết kiệm “Vì nữ công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn” để phát triển kinh tế gia đình./.
                                          Quang Tuấn- Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

 

Chuyên mục: