Khai mạc Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ hai, khoá XII

         


Các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN điều hành Hội nghị.

         Sáng 26.11, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ Khai mạc Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ hai, khoá XII. Hội nghị diễn ra trong thời gian 2 ngày (26-27.11).
         Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch: Bùi Văn Cường, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh. 
          Tham gia Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN… Đại diện Ban Tuyên giáo TƯ, Ban Tổ chức TƯ, Ban Dân vận TƯ cùng dự Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị

            Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ hai để thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động CĐ năm 2018, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; cho ý kiến về:
          Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành; Kế họach triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam; Quy chế làm việc của Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Tổng LĐLĐVN khóa XII;
           Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII về công tác cán bộ CĐ trong tình hình mới; về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên giai đoạn 2018 – 2023; Đề án khoán lợi nhuận các đơn vị kinh tế CĐ; Chương trình Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho NLĐ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, giai đoạn 2018-2023;
          Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của CĐ các cấp năm 2018 và chương trình công tác năm 2019; báo cáo công khai tài chính CĐ và một số nội dung quan trọng khác; quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 8; giới thiệu, lấy phiếu tín nhiệm nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026...
          Đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN điều hành phiên đầu tiên của Hội nghị.
                              Theo Báo Lao Động