Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổng kết đợt thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" trong công nhân lao động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

         Để thiết thực chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, ngày 24/7/2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-LĐLĐ tổ chức đợt thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong công nhân lao động; đợt thi đua được tổ chức từ ngày 28/7/2018-30/9/2018. Kết thúc đợt thi đua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã quyết định khen thưởng 980 công nhân lao động đạt thành tích xuất sắc và 106 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động; đồng thời chỉ đạo liên đoàn lao động các huyện, thành phố, các công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết đợt thi đua, biểu dương, khen thưởng công nhân lao động và doanh nghiệp xong trong tháng 10/2018. 
         Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, sáng ngày 12/9/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết đợt thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong công nhân lao động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và thông báo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Phan Thế Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, đại diện các ban Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện các phòng ban của huyện, lãnh đạo các doanh nghiệp, chủ tịch công đoàn cơ sở và công nhân lao động được biểu  dương khen thưởng.
         Tại hội nghị tổng kết của Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng bằng khen cho 73 công nhân lao động có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đạt thành tích cao trong đợt thi đua; tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen "Doanh nghiệp tiêu biểu vì công nhân lao động" cho 10 doanh nghiệp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Phan Thế Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho công nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật


Đồng chí Diêm Bích Liên, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh; đồng chí Lê Thị Long Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Dũng tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho công nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật 


Đồng chí Hoàng Văn Tình, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh; đồng chí Hoàng Trọng Đông, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Dũng  tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho công nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật  

                                               
                                               Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh

 

Chuyên mục: