Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

         Sáng 24.9, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và 947 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Đại hội. Dẫn đầu đoàn là đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.
         Đoàn đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn. Trước anh linh các liệt sĩ, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc.


Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.


Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.


Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. 

         Sau đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và 947 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
        Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc - Người đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và dành nhiều tình cảm cho giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn.


Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

        Đây là hoạt động mở đầu cho chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII  diễn ra từ 24 – 26.9.2018, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thủ đô Hà Nội.
        Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII  là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn.
        Tại Đại hội có 947 đại biểu được triệu tập, đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) cả nước và 7 đoàn đại biểu quốc tế.
        Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN tại Đại hội như: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước…
       Đại hội cũng sẽ thảo luận, biểu quyết, thông qua: Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2018-2023; Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.
      Trong khuôn khổ Đại hội, vào chiều 24.9 sẽ diễn ra Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”.
       Đây là dịp để các đại biểu dự Đại hội bày tỏ nguyện vọng, hiến kế và thể hiện quyết tâm của Công đoàn Việt Nam cùng Chính phủ nỗ lực phấn đấu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
                                                                                  Theo Báo Lao Động