Lương tối thiểu vùng 2019 tăng 5,3%: Hài hòa, chú ý đến "sức khỏe" doanh nghiệp

         Tại phiên họp thứ 3, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt phương án mức tiền lương tối thiểu năm 2019 sẽ tăng lên 5,3% so với mức lương tối thiểu năm 2018. Mức tăng này liệu có gây áp lực cho đợt tăng lương tối thiểu đến năm 2020?
        Kết quả bỏ phiếu, 100% Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận tăng mức lương vùng 1 lên 4.180.000 đồng, vùng 2 lên 3.710.000 đồng, vùng 3 lên 3.250.000 đồng, vùng 4 lên 2.920.000 đồng. Mức tăng bình quân là 5,3% so với mức tăng năm 2018.
        Đánh giá về đề xuất lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng 5,3%, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi - cho rằng: "Mức tăng 5,3% chưa đáp ứng được hết nhu cầu sống tối thiểu, nhưng trong trong điều kiện hiện nay cũng giải quyết được vấn đề cải thiện đời sống cho người lao động và không gây áp lực cho các doanh nghiệp”.
        Ông Bùi Sỹ Lợi - cho biết thêm, đề xuất tăng lương 5,3% cũng góp phần cải thiện một chút đời sống của người lao động. Theo đánh giá, chỉ số giá tiêu dùng không bức bách và không có nhiều biến động trong năm nay.
         Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19.5.2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, xác định: "Thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ”.
        Vì vậy, trao đổi vấn đề mức tăng trên liệu có gây áp lực cho đợt tăng lương tối thiểu đến năm 2020, ông Lợi cho rằng: “Tôi nghĩ không áp lực lắm, nhưng chúng ta phải tính lại sao cho rổ hàng hóa đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động như thế nào là hợp lý”.
        Về mức sống tối thiểu cho công nhân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng: “Nhà nước đang tập trung, chú ý giải pháp giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân. Chúng tôi cũng đang khảo sát để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ quan tâm đến vấn đề nhà ở của người thu nhập thấp khu vực thành thị, khu công nghiệp, thành phố lớn,… Hiện nay, người lao động chịu áp lực rất lớn về nhà ở, điện nước, con cái đi học...".
       Cũng trao đổi về mức đề xuất lương tối thiểu vùng 2019 vừa qua, ông Phạm Minh Huân – nguyên Thứ thưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - cho biết, đây là phương án hài hòa, hai bên đều có thể chấp nhận được. Mặc dù vậy, người lao động muốn tăng lương tối thiểu nhiều hơn. Tuy nhiên, chúng ta còn phải chú ý đến “sức khỏe” của doanh nghiệp.
        Quan trọng hơn cả, doanh nghiệp phải vì người lao động, bởi họ là động lực tạo ra năng suất, hiệu quả chất lượng. Ở đây, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí khác để trả thêm cho người lao động. Từ đó, người lao động sẽ quay lại phục vụ tốt hơn và sản xuất ổn định, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, ông Huân cho biết thêm.

                                                                                                        Theo Báo Lao Động