Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0

Yêu cầu của CMCN 4.0 là con người phải có những kỹ năng mới, không phải kỹ năng vận hành máy, mà là kỹ năng thiết kế, ứng dụng và cải tiến công nghệ trong mọi lĩnh vực công việc.
                                                                                                                                                                                                                       Phạm Thị Thu Lan
                                                                                                                                                                                                 Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn.
 
Cách mạng Công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng số, thông qua các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), thực tại ảo (AR), mạng xã hội,điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn (SMAC)... để chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số, trong đó 3 công nghệ nền tảng là: dữ liệu lớn, điện toán đám mây và kết nối Internet. Với CMCN 4.0, hàng tỷ người có thể được kết nốithông qua các thiết bị di động có khả năng xử lý, dung lượng lưu trữ chưa từng có trước đây và vì vậy,khả năng tiếp cận với tri thức là không có giới hạn. Khả năng kết nối còn được nhân lên gấp bội nhờ sự đột phá về công nghệ như trí tuệ nhân tạo, robot, internet của vạn vật, công nghệ in 3D, công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, lưu trữ năng lượng.
Với CMCN 4.0, máy tính, robot có thể thay thế con người hoàn toàn (tự động hóa hoàn toàn) ở những công việc đơn giản, lặp đi lặp lại, những công việc không đòi hỏi cảm xúc, không đòi hỏi sự sáng tạo hay không đòi hỏi nghĩ ra cái mới. Với CMCN 4.0, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong mọi lĩnh vực: những chiếc ô tô tự lái, các thiết bị trợ lý ảo, công nghệ chế tạo kỹ thuật số và các tương tác với thế giới sinh học….
CMCN 4.0 phát triển trên nền công nghệ thông tin, nên đòi hỏi cơ sở hạ tầng kết nối Internet, nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ, sử dụng công nghệ trong sản xuất, phân phối và lưu thông hàng hóa… CMCN 4.0 chính là tạo nền cho kinh tế tri thức phát triển, đòi hỏi con người phải có tri thức, sáng tạo.
CMCN 4.0 tạo ra thế hệ việc làm 4.0, khác với việc làm trước đây là sử dụng máy móc tạo ra sản phẩm, mà thay vào đó,việc làm tương tác giữa con người và máy móc, trong đó con người tạo ra máy móc,điều khiển máy móc, cải tiến máy móc, kết nối máy móc,… tạo ra hệ thống thông minh tự động hóa hoàn toàn thay cho hệ thống con người vận hành máy mócnhư hiện nay. Vì vậy, yêu cầu của CMCN 4.0 là con người phải có những kỹ năng mới, không phải kỹ năng vận hành máy, mà là kỹ năng thiết kế, ứng dụng và cải tiến công nghệ trong mọi lĩnh vực công việc. Nói đơn giản, việc làm tay chân được thay bằng việc làm trí óc.
Với sự thay đổi tính chất việc làm như vậy, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ cần phải thay đổi, cụ thể, phong trào thi đua phải giúp cho:
1.    Người lao động học hỏi không ngừng, vì tri thức là vô tận. Sự cạnh tranh giữa những người lao động không phải là vắt sức làm để tăng năng suất như hiện nay nữa mà là vắt óc để nghĩ ra ý tưởng tăng năng suất và ứng dụng tăng năng suất. Vì vậy, người lao động phải thấy được sự cần thiết của việc học, phải có động lực để học và phải chủ động học. “Học, học nữa và học mãi” không còn là khẩu hiệu nữa; tự thân người lao động phải cảm nhận được điều này. Phong trào thi đua phải làm cho họ cảm nhận được điều này và họ phải bắt tay ngay vào việc học, bởi vì đợi đến khi bị tác động mới học sẽ không kịp nữa.
2.    Thi đua sáng tạo trên nền công nghệ thông tin. Người lao động cần thay đổi thái độ đối với công việc. Họ không thể giữ thái độ của Việc làm 3.0 là: đến nơi làm việc, làm xong việc và về; mà phải vừa làm vừa nghiên cứu, vừa làm vữa nghĩ ra cái mới, gắn với sự kết nối vạn vật, để cải tiến công việc hiện có. Họ cần có tư duy phản biện, tư duy mở rộng ra ngoài phạm vi công việc hiện đang làm. Họ cần làm chủ môi trường công việc của mình. Họ cần chất vấn về công việc của họ, chịu trách nhiệm làm cho công việc và môi trường công việc năng suất hơn, chứ không phải chấp nhận làm những gì được yêu cầu làm một cách thụ động. Điều này phải trở thành thói quen của người lao động khi bước vào nơi làm việc.
3.    Trong CMCN 4.0, người lao động không thể một người – một máy, mà phải tương tác để tạo ra ý tưởng. Vì vậy, phong trào thi đua phảilàm cho con người tương tác với nhau, từ đó bật ra ý tưởng. “Hai cái đầu sẽ thông minh hơn một cái đầu”; “mười cái đầu sẽ hơn 2 cái đầu”. Con người cần hợp tác với nhau và luôn phải tư duy “hôm nay phải làm thế nào để mới hơn hôm qua”.
4.    Thi đua phải gắn với bảo vệ lợi ích. Ý tưởng mới phải được “bảo vệ bản quyền”. Trong CMCN 4.0, thi đua không gắn với bảo vệ sở hữu trí tuệ của người lao động, thì sẽ không kích thích người lao động thi đua sáng tạo đưa ra ý tưởng mới, sáng kiến mới. Ý tưởng phải đi kèm lợi ích bền vững và được bảo vệ sở hữu trí tuệ, nếu không phong trào thi đua đó sẽ thất bại.
5.    Phong trào thi đua phải tạo ra môi trường để thi đua. Thi đua làm việc năng suất khác với thi đua tạo ra ý tưởng, sáng kiến cải tiến tăng năng suất. Tên gọi thi đua có thể không thay đổi, nhưng bản chất thi đua phải thay đổi. Con người chỉ sáng tạo, chỉ có thể đưa ra ý tưởng nếu môi trường làm việc của họ tạo cho họ cảm hứng đó. Nếu người lao động đến làm việc không có cảm hứng với công việc như hiện nay, thì đừng mong ước họ tư duy sáng tạo. Có nghĩa là môi trường làm việc phải dân chủ, tôn trọng, tạo cảm hứng và khuyến khích, đặc biệt phải công nhận năng lực và sự đóng góp của người lao động bằng hành động cụ thể, thực chất, chứ không chỉ tôn vinh, biểu dương bằng lời nói.
6.    Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, phong trào thi đua phải kích thích người lao động nâng cao kỹ năng mềm, bao gồm: Xử lý vấn đề phức hợp (complex problem solving), phối hợp với người khác (coordinating with others), trí tuệ xúc cảm (emotional intelligence), phán đoán và ra quyết định (judgement and decicion-making), định hướng dịch vụ (service orientation), thương lượng (negotiation), linh hoạt nhận thức (coginitive flexibility)…Nếu không có những kỹ năng mềm, người lao động sẽ khó thích ứng trong môi trường làm việc 4.0.