Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh điều động và bổ nhiệm cán bộ

         Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trao Quyết định điều động và bổ nhiệm một số đồng chí từ 1/10/2018:


Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Hà Thị Hiển - Phó Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đến nhận công tác tại Văn phòng UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh, giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKT, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


Đồng chí Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh trao Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đến Công đoàn Viên chức tỉnh, giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao Quyết định điều động đồng chí Ninh Thị Nga chuyên viên Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa nhận công tác tại Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh

                                                                                 


Các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí

 

                                                                                               Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

Chuyên mục: