Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng tổ chức Hội nghị truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hoá gia đình cho nữ công nhân lao động

         Chiều ngày 11/9/2018, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện tổ chức hội nghị truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hoá gia đình cho trên 100 công nhân lao động tại Công ty cổ phần QNK Bắc Giang. Hội nghị đã được nghe Bác sĩ Đỗ Tiến Vinh, Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình huyện truyền thông, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình nhằm nâng cao thể chất, tinh thần cho công nhân lao động, nâng cao hiểu biết về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.


(Đ/c Đỗ Tiến vinh – Bác sĩ Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện truyền thông,
 tư vấn sức khỏe sinh sản – KHHGĐ cho công nhân lao động công ty)

         Cũng tại hội nghị, Công đoàn Công ty cổ phần QNK Bắc Giang đã thành lập câu lạc bộ sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình với 30 thành viên. Câu lạc bộ chịu sự quản lý, điều hành của công đoàn cơ sở và có nhiệm vụ tập hợp công nhân lao động sinh hoạt định kỳ để phổ biến, tuyên truyền về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho toàn thể đoàn viên công đoàn của công ty. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ nhằm nâng cao nhận thức cho công nhân lao động công ty thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình; đồng thời có các kỹ năng sống cần thiết để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bản thân. Câu lạc bộ đã được Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Giang trao các sản phẩm truyền thông như: tủ truyền thông phương tiện tránh thai, pano, tờ rơi, sách lật phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, tư vấn về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho công nhân lao động tại công ty./.


(Đ/c Trịnh Thị Hương - Phó Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh,  Đ/c Hoàng Trọng Đông - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện, Đ/c Hoàng Thị Thanh Minh - Phó Trưởng phòng truyền thông Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, Đ/c Ngụy Thị Hoa – Giám đốc Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện trao tủ truyền thông phương tiện tránh thai cho Câu lạc bộ công ty)

                                                            Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng