Hiến máu hưởng ứng “Hành trình đỏ” năm 2018

        Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2018 của Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền đến cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, từ đó vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn gương mẫu, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

        Ngày 05/7/2018, hưởng ứng “Chiến dịch những giọt máu hồng” hè năm 2018, tại Ngày hội hiến máu “Hành trình đỏ” lần thứ III do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức, các công đoàn ngành: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giáo dục, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh và các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động được 388 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn đến đăng ký hiến máu tình nguyện. Tại đây, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ở các công đoàn cơ sở đã hiến được 363 đơn vị máu, góp phần  bổ sung vào ngân hàng máu của Trung ương nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị người bệnh dịp hè năm 2018./.


Đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện tại Ngày hội hiến máu “Hành trình đỏ” năm 2018

                                                                                          Nguyễn Thị Mơ                                                                                                           Ban Chính sách và Pháp luật LĐLĐ tỉnh

Chuyên mục: