Ký kết Chương trình phối hợp công tác

        Ngày 06/7/2018 tại trụ sở liên cơ quan, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang tổ chức ký chương trình phối hợp công tác giữa Hội Khuyến học tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo. Đến dự và chủ trì ký chương trình phối hợp với các đơn vị có đồng chí Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; đồng chí Dương Văn Trọng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Thế Dũng, nguyên Giám đốcc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan và lãnh đạo các phòng, ban của cơ quan có chương trình phối hợp. 


Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nhà Báo, Hội Cựu Giáo chức, Hội người cao tuổi và Hội Khuyến học tỉnh ký kết Chương trình phối hợp

       Tại buổi ký kết các đại biểu đều khẳng định, hoạt động khuyến học, khuyến tài là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc ta. Vì vậy các cơ quan, đơn vị có chương trình phối hợp được ký kết cần phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả những nội dung đã đề ra, góp phần đẩy mạnh việc khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập của tỉnh Bắc Giang./.

                                                                   Dương Đức Tuấn                                                                                                              Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

Chuyên mục: