Thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI)

       Trưa 4.7, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) đã bế mạc. Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị với những nội dung chính như sau:

        Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XI)
       Từ ngày 03 đến 04 tháng 7 năm 2018, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) tổ chức hội nghị lần thứ 12 tại Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, số 1A Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Hội nghị vui mừng được đón đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
      Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) quyết nghị:
      I. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thảo luận và thông qua các nội dung:
      1. Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;
      2. Báo cáo hoạt động của Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;
      3. Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”.
      4. Báo cáo Công đoàn tham gia giải quyết các cuộc ngừng việc tập thể, liên quan đến an ninh trật tự.
      II. Về dự thảo 7 nội dung chuẩn bị Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, gồm:
     1. Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII;
     2. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI;
     3. Báo cáo tổng kết 4 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam;
     4. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2013 - 2018;
     5. Báo cáo (sửa đổi, bổ sung) Điều lệ Công đoàn Việt Nam và dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)
     6. Báo cáo kết quả đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
     7. Chương trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
     Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn giao Đoàn Chủ tịch chủ trì, chỉ đạo các Tiểu ban tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành hoàn chỉnh lại văn bản trình Thường trực Đoàn Chủ tịch cho ý kiến trước khi trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
     III. Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
     IV. Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
     1. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thống nhất thông qua Đề án nhân sự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI chuẩn bị để trình tại Đại hội.
     2. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã thực hiện biểu quyết bằng phiếu kín về các vấn đề sau:
     - Số lượng Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2018 - 2023; danh sách 175 nhân sự giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII; 20 nhân sự giới thiệu Đoàn Chủ tịch khóa XII; 15 nhân sự Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII (Có danh sách và biên bản bầu cử kèm theo).
    3. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thực hiện quy trình và biểu quyết bằng phiếu kín giới thiệu đồng chí Bùi Văn Cường tái cử chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII; đồng chí Trần Thanh Hải và đồng chí Trần Văn Thuật tái cử chức danh Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII; giới thiệu mới đồng chí Phan Văn Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trưởng ban Tài chính và đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ Lao động ứng cử chức danh Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 
    4. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất số nhân sự còn thiếu sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình để cho ý kiến trong kỳ họp tiếp theo để đảm bảo số lượng giới thiệu nhân sự theo đúng Đề án đã đề ra.
   V. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã thông báo danh sách 26 đồng chí ủy viên BCH TLĐ đương nhiên thôi tham gia Ban Chấp hành TLĐ khóa XI theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, biểu quyết đồng ý để 02 đồng chí sau thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
    1. Đồng chí Trần Việt An, Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình.
    2. Đồng chí Nguyễn Văn Khoái, Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam.
   VI. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã bầu bổ sung 26 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XI, nhiệm kỳ 2013 – 2018, gồm:
    1. Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
    2. Đồng chí Tạ Thiên Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam
    3. Đồng chí Đào Minh Tú, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
    4. Đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hải Phòng
    5. Đồng chí Nguyễn Công Bảo, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk
    6. Đồng chí Trịnh Văn Bừng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam
    7. Đồng chí Ngô Thái Chân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng
    8. Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang
    9. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh
    10. Đồng chí Trần Văn Đông, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận
    11. Đồng chí Lê Thanh Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên
    12.  Đồng chí Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh
    13. Đồng chí Nguyễn Hải, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ
    14. Đồng chí Nguyễn Văn Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu
    15. Đồng chí Đinh Trọng Nhương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Nông
    16. Đồng chí Phạm Thị Phúc, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng
    17. Đồng chí Phan Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam
    18. Đồng chí Nguyễn Văn Quí, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An
    19. Đồng chí Phan Quốc Thắng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên
    20. Đồng chí Lý Đức Thanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn
    21. Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh
    22. Đồng chí Phan Song Toàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre
    23. Đồng chí Võ Thanh Tòng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau
    24. Đồng chí Trần Thanh Việt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang
    25. Đồng chí Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình
    26. Đồng chí Trần Hoàng Vũ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp
    VII. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã bầu bổ sung đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018.
    Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn giao Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chức năng tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên ủy ban kiểm tra để hoàn thiện các văn bản, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018 và tập trung tổ chức thành công Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
                                   TM. BAN CHẤP HÀNH                                                                                                                      Chủ tịch Bùi Văn Cường

                                                                                     Theo Báo Lao Động