Khai mạc hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

         Sáng 3.7, tại Trung tâm Hội nghị Công đoàn (Hà Nội), Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XI) tổ chức Hội nghị lần thứ 12. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

       Các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Thuật, Trần Văn Lý đồng chủ trì hội nghị.
        Đến dự còn có đại diện lãnh đạo của: Bộ Xây dựng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
       Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Tờ trình về dự thảo “Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐ khóa XI trình Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII”; tờ trình báo cáo tổng kết 4 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam; tờ trình Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra CĐ các cấp nhiệm kỳ 2013-2018; Tờ trình Báo cáo (sửa đổi, bổ sung) Điều lệ CĐ Việt Nam và dự thảo Điều lệ CĐ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); đánh giá công tác tổ chức Đại hội CĐCS và cấp trên cơ sở; hoàn thiện công tác nhân sự Ban chấp hành; Tờ trình tóm tắt báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI khóa X của Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp CN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”… 
        Trong buổi sáng ngày làm việc đầu tiên, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày tờ trình tóm tắt báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI khóa X của Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.
       Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ Lao động báo cáo tóm tắt CĐ tham gia giải quyết các cuộc ngừng việc tập thể, đình công liên quan đến an ninh trật tự. Hội nghị còn tiến hành tham luận; kiện toàn Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

      Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày 3 và 4.7.2018

                                                                                Theo Báo Lao Động