Tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở năm 2018

        Trong 2 ngày 26, 27/6/2018 tại Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Đồ Sơn, Hải Phòng), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam đã tổ chức tập huấn và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII cho 120 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện và chủ tịch, phó chủ công đoàn cơ sở trực thuộc. Tới dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Nguyễn Hữu Tâm - Giám đốc Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ công đoàn.
        Hội nghị đã được nghe những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023; được cung cấp cơ sở lý luận, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở mới tham gia vào ban chấp hành công đoàn cơ sở, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, trình độ để đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công nhân, viên chức, lao động; đồng thời giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác và trong việc tổ chức các hoạt động tại cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam./. 

                                                                                                  Thân Thế Trung                                                                                                                     Chủ tịch LĐLĐ huyện Lục Nam