Liên đoàn Lao động Tân Yên tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Bắc Giang

        Ngày 27/6, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023 và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn cho 260 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện, chủ tịch, phó chủ tịch, kế toán công đoàn cơ sở trực thuộc.


Đồng chí Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh truyền đạt                Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII

        Tại hội nghị, các cán bộ công đoàn được nghe đồng chí Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã thông tin tóm tắt kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 và truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023 và được nghe đồng chí Ngô Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác quản lý, thu, chi tài chính công đoàn cấp cơ sở. Qua hội nghị, nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ công đoàn từ huyện tới cơ sở những nội dung cơ bản về Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023, cũng như những kiến thức, nghiệp vụ về công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, để góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh./.


Đồng chí Ngô Đức Hải, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh trao đổi, hướng dẫn                  nghiệp vụ kế toán công đoàn

                                                                                   Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên