Hội nghị người lao động Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

         Trong 2 ngày, từ 21/6 đến 22/6/2018 tại Nhà khách Công ty, Công đoàn và Lãnh đạo Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc đã phối hợp tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2018.
        Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Gia Tường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam; đồng chí Bùi Thế Chuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; đồng chí Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang và 132 đại biểu đại diện cho 1.331 cán bộ, công nhân lao động trong 26 đơn vị, bộ phận trực thuộc về dự hội nghị. Hội nghị còn trân trọng được đón tiếp 45 đại biểu nguyên lãnh đạo Công ty, lãnh đạo công đoàn Công ty qua các thời kỳ.


Quang cảnh Hội nghị

       Năm 2017, cán bộ, công nhân lao động của Công ty đã có 19 ý tưởng giải pháp, 25 giải pháp sáng kiến được đăng ký. Hội đồng sáng kiến Công ty công nhận 15 sáng kiến với 43 lượt tác giả, tổng giá trị làm lợi gần  2 tỷ đồng. Công đoàn Công ty đã đảm nhận thực hiện 142 công trình làm lợi 400 triệu đồng, được thưởng 26,7 triệu đồng. Toàn Công ty đã thực hiện tiết giảm chi phí tiết kiệm được 146 tỷ đồng...
      Qua hai buổi làm việc, hội nghị đã thông qua các báo cáo về thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2017, bổ sung sửa đổi thỏa ước năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2017 và bầu ban thanh tra nhân dân và thành viên tham gia đối thoại định kỳ năm 2018. Đồng chí Đỗ Doãn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty đã giải đáp kiến nghị của người lao động được Công đoàn Công ty tổng hợp từ các đơn vị, bộ phận. Qua báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết hội nghị người lao động năm 2017, mục tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 cùng 05 ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị và kết luận của  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đồng chí Nguyễn Gia Tường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã động viên kết quả của Công ty đạt được trong năm 2017 đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế mà Công ty cần tập trung triển khai trong năm 2018. Hội nghị thống nhất cao về các giải pháp cụ thể, nâng cao công tác quản lý, đột phá trong khâu tiêu thị sản phẩm, chủ động trong điều hành sản xuất, kinh doanh, tiết giảm chi phí, động viên người lâo động tăng năng suất, tăng thu nhập cho người lao động đưa Công ty sẽ vượt qua khó khăn và vươn lên.


Lãnh đạo Công ty trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất

       Tại hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 07 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, 13 tập thể và 34 công nhân lao động xuất sắc được tặng giấy khen của Tổng Giám đốc Công ty.

                                                                                             Phạm Văn Thường                                                                                                           Phó Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh