Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ hai

          Sáng ngày 06/6/2018, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII đã họp kỳ họp thứ hai để bàn, quyết định về công tác nhân sự tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Việt Nam khóa XII; thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023, Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh và các chương trình của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
        Tới dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.


Các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh dự Hội nghị

        Thành phần dự hội nghị gồm Ủy viên Ban Chấp hành, Ùy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, trưởng, phó các ban cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, chủ tịch, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Công đoàn; Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà văn hóa Lao động.
        Hội nghị đã thống nhất cao với các văn bản dự thảo do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chuẩn bị và tham gia một số ý kiến vào các văn bản.
        Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì hội nghị đã tiếp thu các ý kiến và chỉ đạo các cơ quan tham mưu chỉnh sửa trình Thường trực ký ban hành để tổ chức triển khai thực hiện.

                                                                                 Dương Đức Tuấn                                                                                                              Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

Chuyên mục: