Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên thành lập Công đoàn Công ty TNHH HANOI GHYUN SPORT

         Thiết thực lập thành tích hưởng ứng Tháng công nhân năm 2018, ngày 25/5/2018, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Ban Giám đốc Công ty TNHH HANOI GHYUN SPORT (có trụ sở tại xã Hợp Đức, huyện Tân Yên) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Công đoàn Công ty. Tới dự có lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, Ban Giám đốc Công ty và toàn thể công nhân lao động, đoàn viên công đoàn. Tại Hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện đã Công bố và trao Quyết định kết nạp 37 đoàn viên (trong đó có nữ CNLĐ 35 người); Quyết định chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban kiểm tra lâm thời Công đoàn Công ty TNHH HANOI GHYUN SPORT./.


Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên trao quyết định thành lập Công đoàn cho Công ty

                                                                         Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên