Các cấp Công đoàn huyện Yên Dũng chung tay phòng, chống dịch Covid-19
Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lục Nam tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 trong CNVCLĐ
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.
Tân Yên tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19