Tin kinh tế - xã hội

Lương tối thiểu 2020: “Chốt” tăng ở mức 5,5%

Chiều 11.7, sau một buổi tiến hành thương lượng, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã “chốt” phương án cuối cùng điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2020 là tăng 5,5% so với năm 2019. Người lao động...