Ấn tượng từ sân chơi văn hóa “Giờ thứ 9” dành cho đoàn viên và người lao động tỉnh Bắc Gianh năm 2020
Công đoàn thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Lục Nam tổ chức sân chơi văn hóa “Giờ thứ 9” lần thứ nhất năm 2020
Đoàn kiểm tra của Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra tại huyện Lục Ngạn
Lục Nam kiểm tra toàn diện hoạt động công đoàn cơ sở cuối năm 2020