Yên Dũng tổ chức trao kinh phí xây dựng nhà ở từ quỹ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh Bắc Giang
Công đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang tham gia giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Khánh thành nhà ở “Mái ấm Công đoàn” từ nguồn hỗ trợ của Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng
Công đoàn chia sẻ khó khăn cùng gia đình đoàn viên
Hội nghị tập huấn an toàn lao động

Tin kinh tế - xã hội

16 điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua người

16 điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua người lao động cần biết Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng 20-11 gồm 17 chương, 220 điều, có hiệu lực thi hành...