Tân Yên tổ chức Ngày hội văn hóa công nhân lao động năm 2019
Tổ chức giải bóng đá truyền thống Casla Group 2019
Một số định hướng tuyên truyền trong công nhân, viên chức, lao động trước thông tin sai trai, quan điểm sai trái, kích động thù địch
Hội thảo Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019 - 2023
Tiếp tục triển khai việc thi hành án tại Công ty Trường Thành