Bắc Giang tập huấn kỹ năng giao tiếp cho cán bộ công đoàn
Liên đoàn Lao động Lục nam tổ chức giao ban chủ tịch CĐCS khối giáo dục năm học 2020- 2021
Lục Ngạn phát động “Chiến dịch những giọt máu hồng" đợt 3 năm 2020
Lục Ngạn tổng kết công tác công đoàn khối trường học năm học 2019-2020
Yên Dũng tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tài chính công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020