Tin các cấp công đoàn

Tân Yên phát động Tháng công nhân năm 2017

Ngày 23/4/2017, Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên phối hợp tổ chức phát động Tháng công nhân năm 2017 và các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân. Tại đây, Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai kế...