Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang thăm và làm việc tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện
Tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động
“Ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn”
Hội nghị công bố quyết định thành lập tổ chức công đoàn cơ sở
Hội nghị trực tuyến kết quả triển khai thu kinh phí công đoàn tập trung