• Chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

Tin các cấp công đoàn

Đại hội Công đoàn huyện Yên Dũng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 03/7/2017, Đại hội Công đoàn huyện Yên Dũng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 được tổ chức, thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm công...