Thành phố phối hợp kiểm tra, giám sát doanh nghiệp
Trao đổi, bàn biện pháp giải quyết tình trạng nợ đọng BHXH kéo dài
Thành phố Bắc Giang tổ chức chung kết hội thi “Cán bộ nữ công giỏi” năm 2019
Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang phối hợp tổ chức diễn đàn đối thoại
Yên Dũng tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở