• Chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!